Termeni si Conditii

Cititi cu atentie termeniii si conditiile ...

Termeni si condiții de utilizare a site-ului Moveeco.ro

 1. Definiții

1.1. In cuprinsul prezentului document, următorii termeni folosiți cu majuscule vor avea, daca din context nu rezulta altfel, înțelesurile specificate mai jos:

SITE: reprezintă SITE-ul Internet aparținând MOVE ECO S.R.L., care se află la adresa www.moveecogroup.ro, prin intermediul căruia UTILIZATORUL are acces la informații privind serviciile si produsele oferite / asigurate de către MOVE ECO S.R.L .

moveecogroup.ro reprezintă societatea MOVE ECO S.R.L, cu sediul în Haieu, str. Trandafirilor, nr.13, înregistrata la Registrul Comerțului sub nr. J5/1624/2016 si având Codul Unic de Înregistrare 36472365.

UTILIZATOR: reprezintă persoana care accesează SITE-ul, în scopuri private sau profesionale si care a acceptat TERMENII ŞI CONDIŢIILE prezentului SITE, îndeplinind în acest sens toate cerințele procesului de înregistrare;

UTILIZARE ABUZIVĂ: reprezintă utilizarea SITE-ului într-un mod contrar practicii în domeniu, a reglementărilor si ale legislației in vigoare sau în orice alt mod care poate produce prejudicii moveecogroup.ro

 • Cont: secțiunea din site , accesibilă prin intermediul unui e-mail (username) și a unei parole. Secțiunea conține informații despre cumpărător, istoricul acestuia în site. Este responsabilitatea vizitatorului să se asigure că informațiile pe care le introduce la crearea contului sunt corecte și actualizate.
 1. Conținutul site-ului

2.1. Informațiile publicate pe SITE sunt informații de interes general despre moveecogroup.ro, produsele comercializate de acesta, ale partenerilor săi cât si alte informații considerate de Move Eco S.R.L ca fiind de interes pentru UTILIZATORI.

2.3. Move Eco S.R.L este deținătorul tuturor drepturilor de proprietate intelectuală asupra SITE-ului, respectiv asupra designului si conţinutului acestuia precum şi asupra tuturor mărcilor înregistrate de Move Eco si publicate pe SITE. UTILIZATORUL are obligația de a respecta toate drepturile de proprietate intelectuala ale Move Eco, prevăzute de legislația in vigoare.

 1. Utilizarea site-ului

3.1. UTILIZATORUL se obligă să acceseze şi să utilizeze SITE-ul în scopuri şi prin mijloace care să nu constituie o utilizare abuzivă.

 1. Limitarea răspunderii Move Eco

4.1. Răspunderea pentru conținutul SITE-ului.
Move Eco nu este si nu poate fi făcută responsabilă pentru prejudiciile create de erorile, neacurateţea sau neactualizarea informațiilor publicate sau menținute pe SITE, care nu se datorează culpei sale.

4.2. Caracteristicile produselor prezentate pe SITE sunt preluate / puse la dispoziție de producători şi/ furnizori iar Move Eco nu își asumă răspunderea pentru corectitudinea acestor informații.

4.3. De asemenea, imaginile sunt prezentate pe SITE cu titlu de exemplu, iar produsele livrate, pot diferi de imagini în orice mod, datorită modificării caracteristicilor, design-ului fără notificare prealabilă de către producători.

4.4. Move Eco își rezervă dreptul să completeze şi să modifice orice informație de pe SITE.

4.5. Orice problemă cauzată de produsele si / serviciile prezentate pe SITE se va soluționa pe cale amiabilă în termen de 15 zile lucrătoare de la data sesizării în scris a problemelor, de către UTILIZATOR.

5.0. Move Eco nu răspunde de nicio pierdere, costuri, procese, pretenții, cheltuieli sau alte răspunderi, în cazul in care acestea sunt cauzate direct de nerespectarea Termenilor si condițiilor.

5.1. Move Eco nu răspunde pentru prejudiciile create ca urmare a nefuncționării Site-ului precum şi pentru cele rezultând din imposibilitatea de accesare a anumitor link-uri publicate pe Site.

5.2. Utilizarea Browser ului Internet.
Move Eco garantează utilizarea optimă a Site-ului prin utilizarea minima a Internet Explorer 7

6. Accesarea SITE-ului Moveeco.ro

Aceasta implica acceptul UTILIZATORILOR ca datele lor personale sa fie păstrate si prelucrate de compania Move Eco S.R.L.

Scopurile prelucrării acestor date sunt:

-crearea unei baze de date pentru realizarea de rapoarte statistice, informarea despre promoțiile sau activitățile desfășurate de Move Eco S.R.L prin orice mijloace de comunicare, e-mail, telefon, SMS, etc.). MOVE ECO S.R.L. este unicul deținător al informațiilor colectate de pe acest site şi se obligă ca datele personale să nu fie difuzate către terți prin vânzare, dezvăluire parțială sau închiriere.

Singurele excepții de la această regulă o constituie operatorul de marketing direct care efectuează diverse acțiuni specifice agreate de Move Eco, în baza unui document de tip NDA (Non-Disclosure Agreement) şi a unui contract, ambele validate de către Departamentul Juridic.

 1. Colectarea datelor
  Se face prin diverse modalități si instrumente specifice precum: soft profesional de urmărire a traficului, aplicația de gestiune a newsletter-ului, prin salvarea în baze de date a diverselor formulare de contact disponibile pe site care sunt completate de către utilizatori, prin chestionare online etc. Utilizăm adresele IP pentru a analiza obiceiurile de navigare, a administra site-ul, a urmări interesele utilizatorilor si a aduna informații demografice pentru uz intern. Toate acestea au ca scop creșterea gradului de ușurință în utilizarea site-ului şi publicarea unor informații cât mai relevante pentru interesele utilizatorilor.
 2. Acces restricționat si (dez)abonare
  Există zone în site care necesită înregistrare (vezi Înregistrare) sau abonare (vezi newsletter). În cazul newsletter-ului, fiecare ediție/alertă conține şi modalitatea de dezabonare; odată accesată această opțiune, dezabonarea se aplică imediat, nefiind necesare alte confirmări din partea utilizatorilor. In funcție de tipul de înregistrare (creare cont site, abonare newsletter, aplicație formular online de creditare), utilizatorului îi pot fi solicitate date precum: nume, prenume, email, adresa, companie etc. Aceste date sunt folosite pentru identificare, validarea sau completarea contului de abonat, pentru evaluarea datelor înscrise in formularul online de creditare.
 3. Cookies
  Site-ul moveecogroup.ro folosește cookie-uri, acestea fiind date stocate pe computerul, terminalul mobil sau alt echipament al utilizatorului, conținând informații despre acesta. Folosirea mecanismului de tip cookie reprezintă un avantaj în folosul vizitatorilor, acesta permințând memorarea unor opțiuni de navigare în site precum limba în care se afișează site-ul, tip de filtre care se aplică la afișarea unor anumite pagini, memorarea numelui de utilizator și a parolei pentru un acces rapid la conținutul site-ului. Neacceptarea unui cookie nu înseamnă că utilizatorului îi va fi refuzat accesul de navigare în site, de citire a conținutului acestuia. Cu ajutorul cookies, proprietarii de site-uri pot monitoriza și segmenta interesele utilizatorilor față de anumite zone sau aplicații ale site-ului, fapt care le permite ulterior îmbunătățirea experienței de navigare, introducerea unui conținut relevant pentru utilizator etc.

Cookies care, din punct de vedere tehnic, nu sunt obligatorii a fi stocate pe terminalul utilizatorului, vor fi folosite doar dacă utilizatorul își exprimă consimțămantul expres și neechivoc în legatură cu acestea, prin bifarea categoriilor prezentate. Utilizatorul își va putea retrage consimțămantul în orice moment prin modificarea setărilor aferente browser-ului utilizat, în conformitate cu Politica noastra de Cookies .

 1. Link-urile
  Acest site conține link-uri către alte site-uri, însă Move Eco nu este responsabilă de politica de confidențialitate practicată de aceștia. Vă recomandăm consultarea în prealabil a termenilor legali și a celorlalte informații referitoare la colectarea datelor cu caracter personal. Normele expuse în acest text se aplică doar in cazul datelor colectate pe acest site.
 2. Notificări si acțiuni privind informațiile despre utilizatori
  La cererea scrisă a utilizatorilor, datată și semnată, expediată pe adresa Move Eco, acesta se obligă:
 3. a) să confirme solicitanților, dacă prelucrează sau nu date personale; acest lucru se face gratuit, o singură dată pe an;
  b) să rectifice, actualizeze, blocheze, șteargă sau să transforme în date anonime, în mod gratuit, datele a căror prelucrare nu este conformă dispozițiilor privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;
  c) să transmită utilizatorului datele cu caracter personal care o privesc și pe care le-a furnizat către Move Eco într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat în vederea transmiterii acestora altui operator;
  d) să înceteze prelucrarea datelor personale ale utilizatorului, dacă acesta solicită acest lucru.
 4. Comunicarea modificărilor
  Daca informațiile de identificare ale unui utilizator se schimbă (ca de exemplu codul poștal) sau dacă un utilizator dorește să renunțe la serviciile noastre, vom avea grijă să corectăm, actualizăm sau să eliminăm acele date personale care ne-au fost încredințate de către utilizator. Acest lucru poate fi realizat fie de pe pagina de înregistrare, fie prin intermediul formularului de contact.

Orice schimbare a termenilor prezentei politici va fi comunicata către utilizatori prin email, astfel încât aceștia să fie întotdeauna informați cu privire la datele pe care le colectăm, cum le utilizăm și în ce circumstanțe, dacă există, le facem publice. Utilizatorii vor putea să fie sau nu de acord cu utilizarea informațiilor în alte scopuri. Vom utiliza datele în concordanță cu politica sub care au fost culese informațiile, conform cu Politica de confidentialitate. (Link catre Politica de confidentialitate)

 1. Securitate 
  Acest site adoptă toate măsurile de securitate necesare protejării datelor personale ale utilizatorilor noștri. În momentul completării datelor personale pe site-ul nostru, informațiile vor fi protejate atât offline cât și online. Toate datele cu caracter personal vor fi prelucrate prin intermediul unor pagini securizate care folosesc sistemul de criptare SSL, marcate cu simbolul unui lăcățel, a cărui poziționare variază în functie de tipul de browser utilizat (ex.: în partea de jos a ferestrei, dacă utilizati browser-ul Microsoft Internet Explorer sau in partea de sus a ferestrei, dacă utilizati browser-ul Google Chrome). Pentru mai multe informații privind standardele de securitate practicate pe acest site accesează secțiunea Ajutor.

Fiind de acord cu prezentul document „Termeni si condiții de utilizare a site-ului moveecogroup.ro” , utilizatorii își asuma in totalitate eventualele riscuri.

 Încălcarea termenilor
În situația în care Move Eco SRL nu își execută obligațiile sale, cumpărătorul va notifica vânzătorul în privința încălcării termenilor. În cazul în care cele două părți nu pot ajunge în termen rezonabil la o soluție, cumpărătorul poate anula comanda prin e-mail la adresa: office@moveecogroup.ro, înainte ca aceasta să fie livrată.
Forța majoră
Părțile nu pot fi făcute răspunzătoare pentru neîndeplinirea obligațiilor atunci când această situația apare din cauza unui eveniment de forță majoră. Evenimentul de forță este reglementat și definit conform Noului Cod Civil, art. 1351.

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului – tel: 0800.080.999